សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ចេញសេចក្តីសម្រេចបែងចែកភារកិច្ចជូនដល់រដ្ឋលេខាធិការ១៨នាក់ និងអនុរដ្ឋលេខាធិការ៣០នាក់

306


(ភ្នំពេញ)៖ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ បានចេញសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការរបៀបរបបការងារ និងការបែងចែកភារកិច្ចជូនដល់រដ្ឋលេខាធិការចំនួន១៨នាក់ និងអនុរដ្ឋលេខាធិការ៣០នាក់ សំដៅធានាការអនុវត្តច្បាប់ និងដឹកនាំកិច្ចការទូទៅរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ ។

សូមអានសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃខាងក្រោម៖

Comments

comments