សម្តេច សាយ ឈុំ ប្រមុខរដ្ឋស្តីទី ត្រាស់បង្គាប់តែងតាំង លោក គី តិច ជាប្រធានក្រុមមេធាវីរាជរដ្ឋាភិបាល រួមនិងមេធាវីផ្សេងទៀត ដែលមានឋានៈចាប់ពីអនុរដ្ឋលេខាធិការដល់រដ្ឋមន្ត្រី

64


(ភ្នំពេញ)៖ សម្តេច សាយ ឈុំ ប្រមុខរដ្ឋស្តីទី ត្រាស់បង្គាប់តែងតាំង លោក គី តិច ជាប្រធានក្រុមមេធាវីរាជរដ្ឋាភិបាល ដែលមានឋានៈស្មើ ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រួមនិងមេធាវីផ្សេងទៀត ដែលមានឋានៈចាប់ពីអនុរដ្ឋលេខាធិការដល់រដ្ឋមន្ត្រី ៕
សូមអានព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងដូចមានរាយនាមខាងក្រោម៖

Comments

comments