រាជរដ្ឋាភិបាលចេញអនុក្រឹត្យកំណត់ចំនួនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញ ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ សម្រាប់អាណត្តិទី៣

50


(ភ្នំពេញ)៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩នេះ បានចេញអនុក្រឹត្យកំណត់ចំនួន សមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញ ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ សម្រាប់អាណត្តិទី៣ ។

សូមអានអនុក្រឹត្យខាងក្រោម៖

   

 

Comments

comments