សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ កម្ពុជាមានមោទនាភាព​ ដែលសម្រេចជោគវាសនាដោយខ្លួនឯង មិនទទួលការណែនាំពីស្ថាប័នអន្តរជាតិ លើកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ

12


Comments

comments