លោក អ៉ិត សំហេង កោតសរសើរចំពោះថៅកែក្រុមហ៊ុនថៃ ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពលករកម្ពុជា

44


Comments

comments