លោក អ៉ិត សំហេង កោតសរសើរចំពោះថៅកែក្រុមហ៊ុនថៃ ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពលករកម្ពុជា

31


Comments

comments