ប្រកាសផ្ទេរភារកិច្ចអភិបាលរងខេត្តប៉ៃលិន, លោក ចេង ញ៉ាន់ ជំនួសលោក អៀង វុធ ដែលត្រូវបានផ្ទេរមកអភិបាលរង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងវិញ

48


Comments

comments