ប្រទេសចិន​អំពាវនាវ​ឲ្យអន្តរជាតិ «បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួម នៅតំបន់សមុទ្រ​អាក់ទិក» ដែលសំបូរដោយធនធានរ៉ែ!

42


ក្នុងសៀវភៅ​ដដែល​ចិនបាន កត់សម្គាល់​យ៉ាងដូច្នេះថា «ប្រទេសចិន​បានធ្វើ​ការងារ ដើម្បីពង្រឹង​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ ក្រោមគោលនយោបាយ​សេដ្ឋកិច្ច​ខែ្សក្រវាត់ និងផ្លូវ អនុឡោម​តាមគោលការណ៍​ពិគ្រោះយោបល់ យ៉ាងស៊ី​ជម្រៅ, ចែករំលែក​ផលប្រយោជន៍​រួមគ្នា ក៏ដូចជាផ្ដោត​សំខាន់លើគោល​នយោបាយ​សម្របសម្រួល, ផ្សាភ្ជាប់​ហេដ្ឋារចនា​សម្ព័ន្ធ, ពាណិជ្ជកម្ម​សេរី, សមាហរណកម្ម​សេដ្ឋកិច្ច និងបង្កើតទំនាក់​ទំនងកាន់​តែជិតស្និទ្ធ រវាង​ប្រជាជន និងប្រជាជន»

Comments

comments