អភិក្រមទី៥ វះកាត់បន្តទៀតនៅខេត្តព្រះសីហនុ

93


(ភ្នំពេញ)៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា បានសម្រេចដកអភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុ២រូប ។
សូមអានអនុក្រឹត្យរបស់សម្តេចតេជោ ដូចខាងក្រោម៖

Comments

comments