ដោយសារផ្គត់ផ្គង់ទឹកឱ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនគ្រប់ចំនួន ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ទឹកនៅប្រទេសហ្វីលីពីន ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលពិន័យជាប្រាក់ជាង ២០លានដុល្លារ

55


(ហ្វីលីពីន)៖ សារព័ត៌មាន ABS-CBN News របស់ប្រទេស ហ្វីលីពីន កាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩បានអោយដឹងថា អង្គភាពប្រព័ន្ធទឹក បង្ហូរទឹក និងប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកក្រុង (MWSS) របស់ប្រទេសហ្វីលីពីន បានដាក់ពិន័យលើក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មទឹក Manila Water ចំនួន ១,១៣ ពាន់លានផោនប៉េសូ (ប្រហែល ២១.៧១លានដុល្លារអាមេរិក) ចំពោះការខកខានរបស់ខ្លួន ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដល់ពលរដ្ឋ កាលពីអំឡុងខែមីនា ដែលរស់នៅតំបន់ភាគខាងកើតទីក្រុងម៉ានីល និង ខេត្ត Rizal ។

និយតករនិយាយថា វិបត្តិទឹកកំពុងតែធ្វើឱ្យខូច កិច្ចព្រមព្រៀងសម្បទានទឹករវាងរដ្ឋម៉ានីលនិងរដ្ឋាភិបាល ។ ការផាកពិន័យ P៦០០ លានប៉េសូ (ប្រហែល ១១.៤៨៨ លាននដុល្លារអាមេរិក) នឹងត្រូវប្រើសម្រាប់ការសាងសង់ប្រភពទឹកថ្មី នៃទឹកដីម៉ានីល  ។

MWSS បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថា ការពិន័យនេះត្រូវបាន ដាក់លើក្រុមហ៊ុន Manila Water បន្ទាប់ពីខ្លួនមិនគោរពតាមលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចសន្យារបស់ពួកគេជាមួយរដ្ឋាភិបាលដោយមិនបានអនុលោមតាមមាត្រាទី ១០ កថាខ័ណ្ឌ ១០.៤ នៃកិច្ចសន្យាដែលបានចែងថា ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចផ្គត់ផ្គង់ទឹកបានលើសពី ៦០ ថ្ងៃទេនោះ MWSS មានសិទិ្ធដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះកំហុសនេះ ។

យោងទៅតាមលោក Ferdinand Dela Cruz ប្រធានរដ្ឋម៉ានីលបានអោយដឹងថាពួកគេគោរពតាមការសម្រេចចិត្តរបស់ MWSS និងធានានូវទំនួលខុសត្រូវរបស់កំហុសពួកគេ ៕

Comments

comments