27


ព្រះសីហនុ៖ ក្រោយរដូវវស្សាកន្លងមកដែលក្រុងព្រះសីហនុទទួលនូវការលិចលង់ភូមិស្ថានបណ្តាលអោយខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិអស់ជាច្រើនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុនៅថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ បានចេញលិខិតជូនដំណឹងដល់ពលរដ្ឋដែលបានរស់នៅអាស្រ័យផលលើអូរប្រឡាយរបស់រដ្ឋដោយចាក់ដីរំលោភយក ហើយសាងសង់សំណង់រឹងមាំខុសច្បាប់នានាប្រញាប់ធ្វើការរុះរើចេញជាបន្ទាន់ បន្ទាប់ពីទទួលបានសេចក្តីជូនដំណឹងនេះដើម្បីអោយក្រុមការងារមានលទ្ធភាពក្នុងការស្តារ និងអភិវឌ្ឍន៍អូរប្រឡាយទាំងអស់ក្នុងក្រុងព្រះសីហនុរក្សាបាននូវសុខសុវត្ថិភាពនិងការរស់នៅប្រកបដោយសុខដុមរមនា ។
សូមអានលិខិតជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម៖

Comments

comments