រាជរដ្ឋាភិបាលរៀបចំពិធីជួបជុំរវាងសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកលើកទី៤ នៅថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០

34


ភ្នំពេញ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានសំរេចអោយរៀបចំពិធីជួបជុំរវាងសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពជា និងអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកលើកទី៤ នៅថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ។
នេះបើតាមលិខិតរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ដែលអ្នកសារព័ត៌មានទើបទទួលបាននៅយប់ថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩នេះ ។
សូមជំរាបថា ពិធីជួបជុំរវាងសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពជា និងអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកត្រូវបានសម្តេចតេជោអនុញ្ញាតអោយធ្វើរៀងរាល់ដើមឆ្នាំម្តង ។
សូមអានលិខិតរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជម្រាបជូនលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានដូចខាងក្រោម៖

 

Comments

comments