ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងហិរញ្ញប្បទានសហប្រតិបត្តិការរវាងរាជរដ្ឋាភិបាល និងរដ្ឋាភិបាលជប៉ុន

12


ភ្នំពេញ៖  ថ្ងៃអង្គា ទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ នេះក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងហិរញ្ញប្បទានសហប្រតិបត្តិការរវាងរាជរដ្ឋាភិបាល និងរដ្ឋាភិបាលជប៉ុន ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ៕

សូមអានខ្លឹមសារលម្អិតដូចខាងក្រោម៖

Comments

comments