គ្រាន់តែពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក១សប្តាហ៍បានកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ ស្លាប់ របួស បានពាក់កណ្តាល

73

ភ្នំពេញ​ ៖ គណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក (គ.ស.ច.គ) នៅថ្ងៃទី០៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០នេះបានចេញប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលនៃការរឹតបន្តឹងអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក រយៈពេល១សប្តាហ៍ បានកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ ស្លាប់ របួស បានពាក់កណ្តាល ៕

សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានលម្អិតដូចខាងក្រោម៖

  

Comments

comments