យល់ដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍ត្រសក់

321

 

គេបានរកឃើញអត្ថប្រយោជន៍ 9យ៉ាងរបស់ផ្លែត្រសក់៖

1-ជួយការពាររាងកាយខាងក្រៅនិងខាងក្នុងពីការរលាក ត្រសក់ជួយការពារឈឺទ្រូង ឈឺបេះដូងនិងទប់ស្កាត់ការរលាកដោយកម្តៅថ្ងៃផងដែរ។

2-រក្សាសំណើមក្នុងរាងកាយរបស់មនុស្ស មិនថាផឹកទឹកត្រសក់ឬពិសាត្រសក់លេងទេគឺវានឹងរក្សាសំណើមក្នុងរាងកាយបាន ព្រោះត្រសក់ផ្ទុកជាតិទឹក 90% ។

3-បណ្តេញជាតិពុលពីរាងកាយ ពិសាត្រសក់ទៀងទាត់ជួយបណ្តេញជាតិពុលចេញពីរាងកាយ។

4-ជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពសុំាក្នុងរាងកាយ ដោយសារតែវាសម្បូរដោយសារធាតុចិញ្ចឹមល្អៗច្រើន ដូច្នេះវានឹងផ្តល់ថាមពលដើម្បីការពារនិងជំរុញដល់ប្រព័ន្ធភាពសុំាយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។

5-ជួយសម្រកទំងន់ ដោយសារត្រសក់ផ្ទុកជាតិទឹកច្រើន ហើយពុំសូវមានកាល់ឡូរីដូច្នេះវាល្អណាស់សម្រាប់សម្រកទំងន់។ *របៀបញ៉ាំនិងអនុវត្តដើម្បីសម្រកទម្ងន់*

6-ការពាររង្វង់ភ្នែកកុំឱ្យខ្មៅ៕

Comments

comments