ព្រឹកនេះ កម្ពុជា-ជប៉ុន ចុះអនុស្សរណៈបញ្ជូនកម្មសិក្សាការីបច្ចេកទេសទៅធ្វើកម្មសិក្សា និងធ្វើការងារនៅខេត្តអិហ៊ិម៊ិ ប្រទេសជប៉ុន

198

អនុស្សរណៈនេះ ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយលោក សេង សក្តា អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានការងារ ជាមួយលោក មីណូរូ ណូដា ប្រធានសមាគមសហជីពកម្មសិក្សាការីបរទេស ប្រចាំខេត្តអិហ៊ិម៊ិ នៅសណ្ឋាគារភ្នំពេញ។

លោក អ៉ិត សំហេង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារ និងលោក ណាកាមូរ៉ា តូគីហីរូ អភិបាលខេត្តអិហ៊ិម៊ិ ក៏បានចូលរួមជាសាក្សីក្នុងពិធីចុះអនុស្សរណៈនេះផងដែរ៕

Comments

comments