សហរដ្ឋអាមេរិក «សម្តែងការសោកស្ដាយ និងខកចិត្តខ្លាំង» ចំពោះរឿងក្តីអ្នកសារព័ត៌មាន Reuters នៅមីយ៉ាន់ម៉ា ដែលកំពុងប្រឈមមុខជាប់ពន្ធនាគារ ១៤ឆ្នាំ!

99

Comments

comments